Artykuły pro zdrowotne

Jak uniknąć kolejek u lekarza?

Niekończące się kolejki w przychodniach i długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza sprawia, że wielu pacjentów rezygnuje z usług publicznych gabinetów na rzecz prywatnych poradni. Umówienie się ze specjalistą prowadzącym własną praktykę jest dużo szybsze i łatwiejsze, jednak wciąż wiąże się z wieloma uciążliwymi ograniczeniami. Aby nawiązać kontakt z lekarzem bez konieczności długiego oczekiwania na termin i spędzania czasu w kolejce, można zdecydować się na jeszcze inne rozwiązanie. Wiele problemów zdrowotnych da się bowiem omówić bez kontaktu bezpośredniego. Teleporady zyskują coraz większą popularność, ponieważ umożliwiają interakcję pacjenta z lekarzem na odległość.

Czym jest teleporada?

Teleporada do zdalna forma kontaktu ze specjalistą medycznym, realizowana telefonicznie lub przez internet. Usługa taka niweluje konieczność osobistego odwiedzania lekarza, a tym samym oczekiwania w kolejce i bezpośredniego obcowania z personelem przychodni. E-konsultacja pozwala na szybkie uzyskanie porady, ponieważ odstęp czasowy między umówieniem i odbyciem rozmowy ze specjalistą jest bardzo krótki. Teleporady w pełni spełniają standardy opieki medycznej, dlatego są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Większość pacjentów może za ich pośrednictwem łatwo rozwiązać swoje podstawowe problemy zdrowotne, co ma szczególne znaczenie w okresie pandemii COVID-19. E-wizyta pozwala na konsultację w formie kontaktu zdalnego, dlatego nie wymaga wychodzenia z domu. Usługi tego typu są coraz łatwiej dostępne, ponieważ udzielają ich różni specjaliści – włącznie z endokrynologiem, kardiologiem, internistą, ginekologiem, pediatrą, neurologiem czy diabetologiem.

Kiedy można skorzystać z e-wizyty?

E-wizyta pozwala na skontaktowanie się z lekarzem przez kamerę internetową, wirtualny czat lub telefon. Usługi telemedyczne sprawdzają się w przypadku większości podstawowych konsultacji, a ich jedynym dużym ograniczeniem jest brak możliwości przeprowadzenia badań fizykalnych. Teleporady mogą być mimo tego bardzo użyteczne, ponieważ w wielu sytuacjach wykonanie takich testów nie jest konieczne. Rozwiązanie to przyspiesza kontakt pacjenta ze specjalistą, który może bardzo sprawnie spełnić jego oczekiwania. Zdalne konsultacje lekarskie zalecane są m.in. w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy lekarza pierwszego kontaktu. Teleporada wystarcza wówczas do wskazania odpowiednich kierunków diagnostycznych, a także wystawienia e-recepty czy zwolnienia lekarskiego. E-wizyty przydatne są również w przypadku monitorowania leczenia, ponieważ zapewniają ciągłość prowadzonej terapii. W razie potrzeby pacjent może poprosić o przedłużenie e-recepty na przyjmowane leki.

Czy e-konsultacja wymaga przygotowania od pacjenta?

Unikanie kolejek do lekarza ma szczególne znaczenie wówczas, gdy pomocy medycznej potrzebuje dziecko. Odbycie e-konsultacji pozwala na szybkie skontaktowanie się z pediatrą zdalnie, a tym samym niweluje konieczność zabierania małego pacjenta do przychodni i narażania jego stanu zdrowia na pogorszenie. Rodzice doceniają to rozwiązanie także ze względu na oszczędność cennego czasu. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy u dziecka występują objawy dodatkowo utrudniające stacjonarną wizytę w poradni. Dotyczy to np. wysokiej gorączki, wysypek i zmian skórnych, uciążliwych bólów głowy, kaszlu czy kataru, a także biegunek, zaparć i wymiotów. E-konsultacja nie wymaga od pacjenta dużych przygotowań, ponieważ jedynym warunkiem jest skorzystanie z platformy telemedycznej, wybranie preferowanej formy kontaktu oraz ustalenie terminu przeprowadzenia rozmowy. Jeżeli teleporada dotyczy dziecka, pediatra online zwykle wykonuje zdalny wywiad lekarski w obecności rodziców.

Jak wygląda konsultacja telemedyczna?

Przebieg zdalnej e-konsultacji nie odbiega znacząco od tradycyjnej rozmowy z lekarzem w gabinecie. Specjaliście należy przede wszystkim dokładnie przedstawić problem zdrowotny, a także wyczerpująco udzielać odpowiedzi na różne pytania. W ten sposób lekarz będzie w stanie trafniej przeanalizować sytuację pacjenta, a tym samym postawić lepszą diagnozę, przepisać właściwe leki i zlecić odpowiednie badania. Przy nawiązaniu kontaktu konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Podczas rozmowy pacjent powinien omówić ze specjalistą każdy aspekt celu swojej wizyty. Dotyczy to np. występujących objawów i dolegliwości, które mogą wskazywać na różne choroby i zaburzenia. Pacjent powinien też przedstawić informacje dotyczące występujących schorzeń przewlekłych, a jeżeli to możliwe streścić całą historię choroby. Nie bez znaczenia pozostają dane na temat przyjmowanych na stałe leków. Lekarz może poprosić o podanie wyników badań laboratoryjnych, jeżeli nie są one przechowywane w bazie danych usługi telemedycznej. Na podstawie tak przeprowadzonego wywiadu, specjalista wydaje pacjentowi zalecenia dotyczące dalszego postępowania. W zależności od rodzaju problemu lekarz może postawić diagnozę lub zasugerować stacjonarną konsultację. Jeżeli istnieją do tego wskazania medyczne, wystawiana jest e-recepta lub e-zwolnienie z pracy.