Artykuły pro zdrowotne

Czy uzyskanie recepty bez wychodzenia z domu jest możliwe?

Wielu pacjentów nie ma czasu, aby umówić się na wizytę w stacjonarnej przychodni lekarskiej celem uzyskania recepty na potrzebne leki. Obecnie jednak służba zdrowia korzysta z unowocześnionych narzędzi komunikacyjnych, które znacząco niwelują problem z wystawianiem i przekazywaniem niezbędnej dokumentacji medycznej. Lekarstwa mogą być dzięki temu przepisywane w systemie zdalnym, na podstawie odbytej wcześniej e-konsultacji. Same recepty mają natomiast formę elektroniczną, co znacząco ułatwia ich realizację w aptece.

Wystawianie recept elektronicznych

E-konsultacje zamawiane są przez pacjentów w wielu sytuacjach. Poza koniecznością zdiagnozowania objawów choroby czy nadzorowania leczenia, przyczyną takich wizyty bardzo często jest potrzeba wykupienia niezbędnych leków. Aby recepta przez internet została wystawiona, lekarz musi przede wszystkim zebrać wywiad medyczny i zapoznać się z problemem zdrowotnym pacjenta. W przypadku wielu środków, wystawienie niezbędnej dokumentacji wymaga dostarczenia aktualnych wyników badań. E-recepta nie zostanie przesłana również w sytuacji, gdy specjalista określi przeciwwskazania do stosowania danego leku. Z usługi tej często korzystają pacjenci chorujący na schorzenia przewlekłe, którzy zużyli ostatnie opakowanie przepisanego środka. Sama recepta jest przesyłana na adres e-mail lub w wiadomości SMS w formie kodu, podawanego następni w aptece razem z numerem PESEL pacjenta.

Bezpieczeństwo zdalnych konsultacji i e-recept

E-konsultacje pozwalające na wystawienie recepty bez wychodzenia z domu są w pełni legalne, bezpieczne i zgodne z prawem. Lekarstwa w takiej formie przepisują uprawnieni lekarze, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje. Każda szybka recepta online jest też dokładnie weryfikowana w aptece, ponieważ wszystkie informacje o wystawianych lekach trafiają do specjalnego systemu centralnego. Farmaceuta sprawdza podany kod, a także jego termin i źródło. Rozwiązanie to jest w pełni bezpieczne dla wszystkich pacjentów, którzy szybko potrzebują recepty. Taka sytuacja występują np. przy problemach z rejestracją w przychodni, trudnościach z umówieniem wizyty i osobistymi odwiedzinami u lekarza czy nagłej potrzebie konsultacji w czasie godzin nocnych lub dni wolnych. Z e-wizyt często korzystają rodzice chorujących dzieci, którym potrzebna jest recepta od pediatry.

Podstawowe zasady wystawiania e-recept

Pojedyncza recepta elektroniczna pozwala na przepisanie jednego leku. Lekarz może też zadecydować o wystawieniu zbiorczej dokumentacji, obejmującej maksymalnie pięć różnych medykamentów. E-recepta wystawiona jednorazowo zawiera ilość leku przeznaczoną do użytku przez 360 dni, z uwzględnieniem dawek zalecanych przez specjalistę. Liczba przepisanych opakowań nie może przy tym przekraczać zapotrzebowania 120-dniowego. Pacjent nie musi od razu realizować całej recepty w całości. Istnieje możliwość wykupienia jednego opakowania leku, a kolejnych dopiero w przyszłości. Jeżeli e-recepta jest ważna przez rok, pierwszą partię trzeba nabyć w 30 dni od daty wystawienia – za wyjątkiem sytuacji, w której lekarz ustali inną datę i zaznaczy to w dokumentacji.

Recepta bez wychodzenia z domu

Konsultacja pozwalająca na wystawienie lub przedłużenie e recepty odbywa się zdalnie, a tym samym bez wychodzenia z domu. Same leki należy wykupić bezpośrednio w aptece, jednak nie trzeba robić tego osobiście. Aby zrealizować e-receptę, należy jedynie posiadać numer PESEL pacjenta oraz przyznany kod PIN. W razie potrzeby można też uprawnić wybraną osobę do dostępu do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące najbliższych kontrolach lekarskich, sposobach dawkowania przepisanych lekarstw czy dotychczasowej historii leczenia. Wszystko to jest bardzo istotne w przypadku osób niepełnosprawnych lub seniorów. Konto takie pozwala też na sprawdzenie zawartości poszczególnych e-recept – zarówno tych wystawianych bez wychodzenia z domu, jak i stacjonarnie w gabinecie.