Co to jest astma?
Astma jest przewlekłą chorobą układu oddechowego i zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Związana jest z procesem zapalnym, który toczy się w drogach oddechowych i powoduje m.in. skurcz mięśniówki oskrzeli i wzmożone wydzielanie śluzu.
Astma – objawy

Do objawów astmy zaliczamy:
świszczący oddech,
uczucie ucisku w klatce piersiowej,
duszność,
kaszel
Nasilenie objawów astmy jest zależne od stopnia rozwoju choroby, a więc stopnia ograniczenia przepływu powietrza podczas wydechu.
Astma łagodna – w jej przebiegu występują zaostrzenia mniej niż 2 razy w miesiącu, natomiast astma o ciężkim przebiegu może prowadzić nawet do hospitalizacji.
Czy astma jest uleczalna?
Astmy nie da się wyleczyć. Natomiast skutecznie leczona i kontrolowana astma może nie dawać żadnych objawów lub minimalne objawy, które nie wpływają znacząco na komfort życia chorego.
Zdarza się, że astma oskrzelowa u dzieci w wieku dojrzewania nagle zanika. Najczęściej można mówić wtedy o remisji, jednak istnieje możliwość powrotu choroby w późniejszym wieku.