Astma

Atrovent


Opis:

Atrovent to lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.Działanie leku prowadzi do rozszerzenia oskrzeli, poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.


Skład i dostępność:

Substancje czynne: chlorek benzalkoniowy edetynian disodu dwuwodny chlorek sodu kwas solny woda oczyszczona Dostępność na rynku: (0,25 mg / ml ), 20 ml. płyn


Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem. Atrovent to lek o działaniu przeciwcholinergicznym, który zawiera bromek ipratropium, należący do grupy leków rozszerzających oskrzela. Lekarz dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zaleca się następujące dawkowanie dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 dawki (rozpylenia) przy każdym zastosowaniu, 4 razy na dobę, ale nie więcej niż 12 rozpyleń na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.Jeżeli leczenie nie przynosi znaczącej poprawy, lub jeżeli stan pacjenta ulega pogorszeniu, należyskonsultować się z lekarzem.Zaleca się, aby lek Atrovent N, aerozol inhalacyjny stosowany był u dzieci jedynie na zlecenie lekarzai pod kontrolą osoby dorosłej.


Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu. leki adrenergiczne i preparatami ksantynowymi (teofilina) innymi lekami należącymi do grupy leków przeciwcholinergicznych


Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak: Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.


Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem. Częstość występowania działań niepożądanych została podana według następującej klasyfikacji: Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów Często: występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów Niezbyt często: występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów Rzadko: występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): – ból głowy, – zawroty głowy, – podrażnienie gardła, – kaszel, – suchość błony śluzowej jamy ustnej, – nudności, – zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): – szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), – nadwrażliwość, – obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności w oddychaniu), języka, ust i twarzy, – kołatanie serca, – częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca), – zwężenie dróg oddechowych, – wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych, – surcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę), – obrzęk błony śluzowej gardła (obrzęk górnej części gardła), – niewyraźne widzenie, – rozszerzenie źrenic, – zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, – jaskra, – ból oka, – aureola wzrokowa, – przekrwienie spojówki, – obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka), – suchość w gardle, – biegunka, – zaparcia, – wymioty, – zapalenie jamy ustnej, – obrzęk jamy ustnej, – zatrzymanie moczu, – wysypka, – świąd. Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): – migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca), – przyspieszenie czynności serca, – zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), – pokrzywka Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.