Astma

Berodual


Opis:

Berodual to lek stosowany w leczeniu i zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej, w zapobieganiu dusznościom w skurczowym zapaleniu oskrzeli, w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Berodual z nebulizatora należy stosować przez ustnik. Jeżeli nie jest to możliwe należy użyć maski do nebulizacji, ściśle przylegającej do twarzy. Osoby z predyspozycją do jaskry powinny zachować szczególną ostrożność i bardzo starannie chronić oczy w trakcie inhalacji. Preparat po dostaniu się do oka może powodować rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskrę z zamykającym się kątem przesączania, ból oka. Przerwij stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem


Skład i dostępność:

Substancje czynne: Bromowodorek fenoterolu, jednowodny bromek ipratropium Dostępność na rynku: krople do nebulizacji w dawce 0,5 mg +0,25 mg /ml, w butelce 20 ml, aerozol inhalacyjny zawierający 50 µg +21 µg/dawkę w butelce 10 ml.


Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem. Berodual to lek wykorzystywany w leczeniu chorób układu oddechowego. Ma postać roztworu do nebulizacji.Substancjami czynnymi leku Berodual są bromowodorek fenoterolu oraz jednowodny bromek ipratropium. Lek ten wykazuje przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela.


Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.


Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak: Inne leki ß-adrenergiczne, przeciwcholinergiczne, pochodne ksantynowe (np. teofilina) mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela. Równoczesne podawanie innych leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne, ogólnie działających leków przeciwcholinergicznych, pochodnych ksantynowych, może zwiększać działania niepożądane. Równoczesne podawanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne może wywołać potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie efektu działania leku. Zmniejszenie stężenia potasu we krwi wywołane podawaniem leków pobudzających receptory beta- adrenergiczne, może ulec nasileniu po jednoczesnym leczeniu pochodnymi ksantyny, kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z silnym skurczem oskrzeli. Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.


Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Badania nie dostarczyły dowodów niekorzystnego oddziaływania fenoterolu lub ipratropium w okresie ciąży. Jednakże nie należy stosować leku w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba że spodziewane korzyści terapeutyczne przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że lek hamuje czynność skurczową macicy


Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem. 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, Berodual może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działaniami niepożądanymi leku są: zwiększona pobudliwość nerwowa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, zawroty głowy i drżenia mięśni szkieletowych. Może wystąpić przyspieszenie czynności serca i kołatanie serca. Notowano również przemijające działania niepożądane w postaci zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego (np. wymioty, zaparcia, biegunka) oraz zatrzymania moczu. Mogą wystąpić objawy oczne, w tym zaburzenia akomodacji i jaskra (patrz punkt Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Berodual). Opisano przypadki reakcji skórnych lub reakcje typu alergicznego, takie jak: wysypka, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, pokrzywka, skurcz krtani i reakcje anafilaktyczne. Stosowanie leków z grupy pobudzających receptory beta2-adrenergiczne może wywoływać potencjalnie ciężką hipokalemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). Podobnie jak inne leki zawierające leki pobudzające receptory beta-adrenergiczne, lek może powodować nudności, wymioty, nadmierne pocenie, osłabienie, bóle i skurcze mięśni. Zaobserwowano przypadki obniżenia ciśnienia rozkurczowego krwi lub wzrostu ciśnienia skurczowego krwi. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (szczególnie po zastosowaniu dużych dawek), migotanie przedsionków i częstoskurcz nadkomorowy. Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.