Zakażenia przewodu pokarmowego
Infekcje przewodu pokarmowego obejmują zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze oraz pasożytnicze.Najczęstszą przyczyną choroby u dzieci na całym świecie są rotawirusy. U dorosłych chorobę najczęściej wywołują norowirusy oraz bakterie z rodzaju Campylobacter. Rzadziej spotykanymi przyczynami są inne bakterie lub ich toksyny oraz pasożyty. Zakażenie może wystąpić w wyniku spożycia nieodpowiednio przygotowanego posiłku lub skażonej wody oraz poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną.

Bakteryjne zakażenie dróg pokarmowych – Jakie są przyczyny?
Do bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego dochodzi najczęściej na drodze fekalno-oralnej. Przyczyną takiego zakażenia może być spożycie zanieczyszczonych (zainfekowanych) pokarmów, jedzenie niedogotowanego mięsa czy — szczególnie w przypadku podróży do miejsc o niższym standardzie sanitarnym — picie wody z niesprawdzonych źródeł (również napojów z lodem!).Bakteryjne zakażenie układu pokarmowego to zwykle skutek spożycia skażonego jedzenia (np. zanieczyszczonych jaj, mięsa drobiowego, majonezu, mleka) lub wody. Do zakażenia może też dojść w efekcie bezpośredniego kontaktu z zakażonym człowiekiem lub zwierzęciem. Najczęściej bakteriami odpowiedzialnymi za ten rodzaj biegunki są Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, Shigella, Yersinia akterie oraz Escherichia Coli, czyli pałeczka okrężnicy.W większości przypadków wykrycie konkretnego mikroorganizmu, który wywołał chorobę układu pokarmowego nie jest konieczne. Na podstawie objawów i podejrzewanego źródła zatrucia trudno wiarygodnie określić rodzaj patogenu, choć obraz kliniczny różni się w przebiegu najczęściej występujących chorób bakteryjnych i wirusowych.

Infekcja przewodu pokarmowego – jakie są objawy?
Zazwyczaj bakteryjne zakażenie dróg pokarmowych manifestuje się poprzez:
biegunkę,
nudności i wymioty,
bóle głowy,
kurczowe bóle brzucha o znacznym nasileniu,
gorączkę i dreszcze,
osłabienie,
gorsze samopoczucie,
czasem w kale pojawia się krew oraz śluz.
W związku z obfitą zwykle biegunką i wysoką gorączką może dochodzić do odwodnienia.

Choroby bakteryjne przewodu pokarmowego
Do chorób bakteryjnych przewodu pokarmowego zalicza się m.in.:
biegunkę bakteryjną (również wiele biegunek podróżnych ma swoje podłoże w zakażeniu bakteryjnym),
cholerę,
jersiniozę,
listeriozę,
szigellozę.

Bakteryjne zakażenie dróg pokarmowych – leczenie.
Zakażenie przewodu pokarmowego jest zazwyczaj ostrą, ograniczoną chorobą, która nie wymaga podawania leków. Leczenie łagodnego lub umiarkowanego odwodnienia polega na podawaniu doustnego płynu nawadniającego
W większości przypadków zakażenie pokarmowe przechodzi w ciągu kilku dni bez konieczności wizyty u lekarza i wdrożenia leczenia.Podstawą leczenia chorób wirusowych i bakteryjnych układu pokarmowego jest zapobieganie odwodnieniu. W warunkach domowych możemy zastosować doustnie podawane napoje z elektrolitami (dostępnymi w aptece). W przypadku wystąpienia silnego odwodnienia konieczne jest dożylne podawanie płynów w warunkach szpitalnych.Wielu chorobom układu pokarmowego wywołanym zakażeniem bakteryjnym lub wirusowym zapobiegniemy stosując podstawowe zasady higieny. Najważniejsze reguły podzielić można według w czterech faz kontaktu z żywnością: mycia, rozdzielania, gotowania i schładzania. Poniżej przedstawimy działania, które podejmowane na wymienionych etapach uchronią nas przed nieprzyjemnymi objawami zakażeń pokarmowych.