Bakteryjne zakażenie dróg pokarmowych

Crohnax


Opis:

Crohnax jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym stosowanym w celu leczenia zaostrzeń i zapobiegania nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.Leczenie zaostrzeń i zapobieganie nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.


Skład i dostępność:

Substancje czynne: mesalazyna Dostępność na rynku: Crohnax 1000mg 30szt czopków Crohnax 250 mg 30 szt czopków


Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem. Crohnax jest stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.Lek Crohnax przeznaczony jest do podania doodbytniczego. Przed zastosowaniem zaleca się wypróżnienie. Przy schemacie dawkowania dwa razy na dobę, czopki należy stosować rano i wieczorem. Przy schemacie dawkowania jeden raz dziennie czopek należy stosować wieczorem, przed snem.


Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.


Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. – nadwrażliwość (uczulenie) na mesalazynę; – nadwrażliwość (uczulenie) na pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6); – nadwrażliwość (uczulenie) na kwas salicylowy i jego pochodne, które są zawarte w lekach przeciwbólowych i stosowanych w przeziębieniu; – ciężkie zaburzenia nerek lub wątroby; – czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; – choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi.


Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem. Często: zawroty głowy; uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: ból brzucha, nudności, wymioty. Bardzo rzadko: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek; gorączka polekowa, reakcje skórne; wyłysienie; toksyczne uszkodzenie wątroby; ostre zapalenie trzustki; śródmiąższowe zapalenie płuc, skurcz oskrzeli, reakcje ze strony układu oddechowego; niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość; zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia. 500 mg i 1000 mg. Często: ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka; bóle i zawroty głowy; pokrzywka, wysypka rumieniowa. Rzadko: zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia; zwiększenie aktywności amylazy i zapalenie trzustki. Bardzo rzadko: leukopenia (również granulocytopenia), neutropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna, trombocytopenia, eozynofilia, pancytopenia; neuropatia obwodowa; reakcje alergiczne (duszności, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc, nacieki płucne, zapalenie płuc); zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz bilirubiny, hepatotoksyczność (zapalenie wątroby, marskość wątroby, niewydolność wątroby); odwracalne wyłysienie, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona; bóle mięśni i stawów, objawy toczniopodobne; ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek oraz zespół nerczycowy. Mechanizm powstawania zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenia trzustki, nerek oraz wątroby jest nieznany, podejrzewa się reakcję o podłożu alergicznym. Na skutek aplikacji doodbytniczej mogą również wystąpić miejscowe działania niepożądane takie jak świąd okolicy odbytu, dyskomfort oraz parcie na stolec. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, gorączka polekowa i odbarwienie moczu. Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.