Bakteryjne zakażenie dróg pokarmowych

Salazopyrin EN


Opis:

Lek Salazopyrin EN zawiera sulfasalazynę jako substancję czynną. Salazopyrin EN należy do leków przeciwzapalnych stosowanych w leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawów, opornego na leczenie z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, chorób zapalnych jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna).


Skład i dostępność:

Substancje czynne: sulfasalazyna Dostępność na rynku: tabletki, 500 mg, 100 szt


Stosowanie:

Salazopyrin EN – stosowanie: Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem. Salazopyrin EN stosowany jest w celu zahamowania stanów zapalnych, a przede wszystkim błony śluzowej jelit i w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Działa poprzez powstawanie miejscowe mesalazyny i działanie immunosupresyjne w wyniku zahamowania metabolizmu limfocytów i granulocytów oraz zahamowania różnych układów enzymatycznych przez wszystkie trzy związki (sulfasalazyna, sulfapirydyna, mesalazyna). W RZS nie ustalono mechanizmu działania. W jelicie cienkim wchłania się, po podaniu doustnym, a następnie podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane, a z białkami osocza wiąże się w 99%. Niewielki procent dawki jest wydalany z moczem. Sulfasalazyna jest rozkładana przez bakterie w świetle okrężnicy na dwa główne metabolity: sulfapirydynę i mesalazynę.


Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Przeciwwskazania do stosowania leku to: Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu. -jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); – jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy lub salicylany i ich pochodne; – jeśli u pacjenta występuje porfiria ostra przerywana, porfiria mieszana; – jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych lub jelit; – u dzieci w wieku poniżej 2 lat


Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Salazopyrin EN może: zmniejszać wchłanianie digoksyny (stosowanej w leczeniu niewydolności serca i migotania przedsionków); zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego (zaleconego przez lekarza jako uzupełnienie diety) powodując jego niedobór. Jednoczesne doustne podanie sulfasalazyny i merkaptopuryny (stosowanej w leczeniu niektórych białaczek i chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których układ odpornościowy niszczy własne tkanki) lub azatiopryny (stosowanej w transplantologii i leczeniu chorób autoimmunologicznych) może powodować zaburzenia czynności szpiku kostnego oraz wystąpienie leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych).


Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem. Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów): – zaburzenia żołądkowe, nudności Częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): – leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi obwodowej) – utrata apetytu – zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku – szum w uszach – kaszel – ból brzucha, biegunka*, wzdęcia, wymioty* – skaza krwotoczna*†, świąd – bóle stawów – proteinuria (występowanie białka w moczu) – gorączka – zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Niezbyt częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): – trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi) † – żółtaczka*† – depresja – duszność (trudności w oddychaniu) – łysienie, pokrzywka – obrzęk twarzy 6 Rzadkie działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): – zmiany w obrębie paznokcia Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): – potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne: martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella) – choroba charakteryzująca się występowaniem dużych wiotkich pęcherzy na plamach rumieniowych (zwłaszcza w miejscach narażonych na ucisk), które szybko pękają, w wyniku czego tworzą się rozległe nadżerki; zespół Stevensa-Johnsona (gorączka, ciężka wysypka z tworzeniem się pęcherzy na błonach śluzowych) Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.