Artykuły pro zdrowotne

Przyczyny obniżonej odporności u dzieci

Obniżona odporność u dzieci jest konsekwencją zaburzeń układu odpornościowego, które charakteryzują się ograniczoną zdolnością do obrony przed drobnoustrojami lub całkowitym jej brakiem. W rezultacie organizm nie jest w stanie ochronić się przed wirusami, bakteriami czy pasożytami. U dzieci występują dwa główne rodzaje niedoborów odporności. Pierwotny uwarunkowany jest genetycznie, natomiast wtórny rozwija się pod wpływem przebytej choroby lub oddziaływania czynników jatrogennych. Zaburzenia najczęściej dotyczą bezpośrednio przeciwciał oraz komórek układu odpornościowego dziecka.

Objawy obniżonej odporności u dzieci

Symptomy związane z obniżeniem odporności u dzieci zwykle objawiają się zwiększoną podatnością na zakażenia, zwłaszcza w obrębie układu oddechowego. Występują wówczas przewlekłe, nawracające i ciężkie infekcje dróg oddechowych, takie jak stany zapalne oskrzeli i płuc. Obniżona odporność objawia się też ze strony układu pokarmowego, przede wszystkim poprzez przewlekłe biegunki spowodowane pasożytami i prowadzące do zaburzeń wchłaniania pokarmu oraz niedożywienia. Wstępować mogą również symptomy skórne, takie jak nawracające czyraki i ropnie, owrzodzenia błon śluzowych, drożdżakowe zmian zapalne, brodawki o dużych rozmiarach czy ciężkie zakażenia wirusem opryszczki. Ogólne objawy obniżonej odporności u dzieci to niedobór wzrostu i masy ciała, powiększenie migdałków podniebiennych czy zmiany grzybicze jamy ustnej.

Przyczyny spadku odporności u dziecka

Obniżenie odporności u dziecka może wynikać z zaburzonej produkcji przeciwciał, niewłaściwej odpowiedzi komórkowej czy niedoborów witamin i minerałów. Problem ten występuje także ze względu na inne czynniki, w tym niewystarczającą ilość snu, zbyt małą aktywność fizyczną czy nadmiar stresu. Szczególnie wysokie spadki odporności występują w okresie jesienno-zimowym. Niskie temperatury wpływają na hartowanie organizmu, jednak wiążą się z koniecznością pamiętania o ubiorze dostosowanym do pogody i unikaniem wyziębiania organizmu. Przyczyną osłabienia odporności jest też zbyt sterylne wychowywanie dzieci, prowadzące również do zwiększonego ryzyka podatności na alergie.

Leczenie obniżonej odporności u dziecka

Dla wielu rodziców wygodnym rozwiązaniem będą zdalne konsultacje u pediatry, które nie wymagają opuszczania domu i zmniejszają prawdopodobieństwo roznoszenia infekcji. W razie potrzeby wystawiona zostanie recepta online dla dziecka. Pediatra 24h udziela konsultacji, dlatego można się do niego zwrócić o pomoc w dowolnym momencie. Sposobem na poprawę odporności dziecka jest utrzymywanie prawidłowej higieny, a także profilaktyka zakażeń poprzez stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielić może lekarz pediatra online lub specjalista przyjmujący w stacjonarnym gabinecie..W przypadku bardzo ciężkich niedoborów odporności, stosuje się substytucyjne preparaty immunoglobulin oraz w razie konieczności preparaty naświetlane krwi i przeszczepy szpiku kostnego.

Nabywanie odporności przez dziecko

Za najczęstszą, pierwotną przyczynę obniżenia odporności uznaje się izolowany niedobór IgA, występujący u nawet 1 dziecka na 500. Pozostałe formy pierwotnego niedoboru pojawiają się z częstością 1 na 10 000 dzieci. Większość zaburzeń odporności dotyczy chłopców, którzy stanowią nawet 70 proc. przypadków. Ich większe predyspozycje wynikają z tendencji do dziedziczenia zaburzeń. Na infekcje najbardziej narażone są dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, ponieważ w najmłodszym wieku układ odpornościowy znajduje się dopiero na etapie nauki rozpoznawania patogenów. Organizm nie posiada tym samym w pełni sprawnych mechanizmów obronnych, czyli komórek pamięci immunologicznej oraz przeciwciał. U takich dzieci infekcje dróg oddechowych mogą występować nawet 6-8 razy w ciągu roku. W starszym wieku zapadalność na infekcje maleje, ze względu na dojrzewanie systemu odporności. Młodsze dzieci do 6. miesiąca życia chorują rzadziej, ponieważ posiadają naturalne przeciwciała od matki.