Artykuły pro zdrowotne

Udar mózgu a zawał serca – różnice, objawy i profilaktyka

mężczyzna w ataku serca

Udar mózgu i zawał serca to dwa bardzo niebezpieczne i ciężkie stany, które stanowią poważne zagrożenie dla życia. Pierwszy z nich dotyczy mózgu i tkanki nerwowej, a drugi serca i układu krążenia. Pozornie nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego i posiadają inne objawy, jednak na ogół spowodowane są bardzo podobnymi czynnikami. Zbliżone są również zalecenia profilaktyczne.

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu to zespół objawów klinicznych, które występują na skutek uogólnionego lub ogniskowego zaburzenia czynności mózgu. Stan ten rozwija się w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego i utrzymuje w organizmie ponad 24 godziny. Udar mózgu może mieć postać krwotoczną, wywołaną wylewem krwi do mózgu. Do tej kategorii zalicza się krwotoki podpajęczynówkowe oraz śródmózgowe. Inną formą udaru jest postać niedokrwienna, spowodowana zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu. W tym przypadku występuje również ryzyko wtórnego ukrwotocznienia. Objawy udaru są ściśle uzależnione od lokalizacji miejsca, w którym wystąpiło uszkodzenie. Stan ten w wielu przypadkach zagraża życiu i wymaga natychmiastowej hospitalizacji, najlepiej bezpośrednio na oddziale o specjalizacji udarowej.

Czym jest zawał serca?

Zawał serca to stan, w którym następuje martwica mięśnia sercowego na skutek jego niedokrwienia. Przyczyną jest zamknięcie tętnicy wieńcowej, doprowadzającej krew do serca. Bezpośrednim powodem wywołania tego stanu są najczęściej zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych, spowodowane przebiegiem choroby wieńcowej. W wyniku zwężenia tętnicy i pęknięcia blaszki miażdżycowej dochodzi do zakrzepicy, a następnie niedrożności tętnicy. Ognisko chorobowe w ścianie tętnicy wieńcowej rozwija się na skutek odkładania od strony wewnętrznej frakcji cholesterolu LDL, które zmniejszają światła naczynia i ograniczają przepływ krwi. Mechanizm bezpośrednio prowadzący do zawału to krwotok lub pęknięcie do blaszki miażdżycowej, bądź też narastanie na jej powierzchni zakrzepu w miejscu zwężonym.

udar mózgu

Jakie są różnice między zawałem a udarem?

Podstawową różnicą między udarem mózgu a zawałem serca jest odmienne umiejscowienie stanu chorobowego w organizmie. Przekłada się to na inne objawy, które dla obu przypadków są bardzo specyficzne. Podczas udaru występują zaburzenia mowy i symetrii twarzy, a także dysproporcja siły mięśniowej po jednej stronie ciała. Przy zawale serca, podstawowym objawem jest ból klatki piersiowej, umiejscowiony za mostkiem oraz promieniujący do rąk. Niezależnie od symptomów, w obu przypadkach należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Dobrym rozwiązaniem jest konsultacja online z kardiologiem, który może potwierdzić wystąpienie zawału i zadecydować o zawiadomieniu karetki. Rozmowę warto przeprowadzić także w przypadku braku objawów klinicznych, a jedynie podejrzenia stanu przedzawałowego. W takim przypadku wystawiona zostanie recepta przez internet na odpowiednie leki. Kardiolog online może też wypisać e-zwolnienie lekarskie.

Jakie są podobieństwa i jak wygląda profilaktyka udarowa i zawałowa?

Aby uniknąć udaru mózgu i zawału serca, należy kompleksowo zadbać o zdrowie. Oba te stany manifestują się w odmienny sposób, jednak na ich rozwój wpływają takie same czynniki. Warto regularnie badać krew pod kątem poziomu cholesterolu i cukru, a także kontrolować ciśnienie tętnicze. Jeżeli podczas konsultacji telemedycznej lekarz określi u pacjenta stan przedzawałowy lub przedudarowy, wystawiona może zostać recepta online na właściwe środki. Do zalet tego rozwiązania należy możliwość wykupienia leków w dowolnej aptece, na podstawie kodu przesłanego przez SMS lub e-mail. Szybka recepta nie wymaga od pacjenta osobistej wizyty w gabinecie, a w razie konieczności może zostać przedłużona. Poza regularnymi kontrolami, należy również zadbać o styl życia. W profilaktyce zawału serca i udaru mózgu kluczowe znaczenie ma utrzymywanie prawidłowej masy ciała, najlepiej poprzez właściwie skomponowaną dietę oraz systematyczną aktywność fizyczną. Nie bez znaczenia pozostaje wyeliminowanie nałogów, takich jak palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu.