Biofenac – Opis, Stosowanie, Przeciwwskazania, Możliwe Skutki uboczne.

Preparat zawiera aceklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy pochodnych kwasu fenylooctowego. Aceklofenak działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenaz, szczególnie COX-2, które biorą udział w produkcji prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Aceklofenak zmniejsza objawy zapalne, takie jak obrzęk, ból i sztywność stawów, oraz ogranicza uszkodzenia tkanki łącznej. Preparat jest stosowany w leczeniu chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych, ale nie działa przeciwbakteryjnie. Aceklofenak jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym, a jego metabolity przenikają przez łożysko
Substancje czynne:
aceklofenak
Dostępność na rynku:
tabletki powlekane; 100 mg; 20 tabl.
tabletki powlekane; 100 mg; 60 tabl.

Biofenac – stosowanie:
Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia.

Przeciwwskazania do stosowania leku to:
Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.
– jeśli pacjent ma uczulenie na aceklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6),
– jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
– jeśli u pacjenta wystąpiła astma, ostre zapalenie błony śluzowej nosa, wysypka skórna lub
inne reakcje alergiczne po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (np. Aspiryna) lub innego
niesteroidowego leku przeciwzapalnego,
– jeśli u pacjenta występują lub występowały wrzody żołądka lub jelit lub krwawienie z
przewodu pokarmowego,
– jeśli u pacjenta występuje czynne krwawienie lub zaburzenia krwawienia,
– jeśli u pacjenta występuje poważna choroba wątroby lub nerek,
– jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych, np. po
przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru
naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania
zamkniętych naczyń,
– jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń
obwodowych).

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak:
Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
– lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych),
– digoksynę (stosowana w leczeniu niewydolności serca lub arytmii (niemiarowości serca),
– diuretyki (leki moczopędne),
– niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści
angiotensyny II),
– leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające krew),
– leki stosowane w leczeniu depresji,
– leki przeciwcukrzycowe,
– metotreksat (stosowany w leczeniu guzów i reumatyzmu),
– takrolimus i cyklosporynę (leki osłabiające działanie układu odpornościowego i stosowane w
zapobieganiu odrzucenia przeszczepionych narządów),
– steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak betametazon i prednizolon,
– kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwbólowe (tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne),
– zydowudynę (stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Ciąża i karmienie piersią:
Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Możliwe skutki uboczne stosowania – Biofenac
Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością zdefiniowaną poniżej:
– Bardzo często: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób
– Często: mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób
– Niezbyt często: mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób
– Rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób
– Bardzo rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób
– Częstość nieznana: częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Biofenac i poszukać pomocy medycznej, jeśli u
pacjenta występują:
Reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy (rzadko) z objawami,
takimi jak:
– obrzęk twarzy, języka lub gardła,
– trudności w połykaniu,
– pokrzywka i trudności z oddychaniem,
– spadek ciśnienia krwi i gorączka.
Owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego (rzadko) z objawami, takimi jak:
– krwawe stolce (bardzo rzadko),
– czarne smoliste stolce (rzadko),
– wymioty zawierające krew lub ciemne cząstki, które wyglądają jak fusy z kawy (bardzo
rzadko).
Potencjalnie zagrażające życiu reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica
toksyczno-rozpływna naskórka (bardzo rzadko) z objawami, takimi jak:
– świąd, wysypka, zaczerwienienie skóry, stan zapalny, ból i powstawanie pęcherzy.
Często: zawroty głowy, niestrawność (rozstrój żołądka), bóle brzucha, nudności, biegunka i zmiany w
testach czynnościowych wątroby.
Niezbyt często: wzdęcia (gazy), zapalenie żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka), zaparcia,
wymioty, owrzodzenie jamy ustnej, świąd skórny i wysypka, zaburzenia czynności nerek.
Rzadko: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, duszność (trudności w oddychaniu lub krótki
oddech, zazwyczaj związane z niektórymi postaciami chorób serca lub płuc, zwane również jako brak
powietrza), niedokrwistość (niedobór liczby krwinek czerwonych lub za małe stężenie hemoglobiny),
zaburzenia widzenia.
Bardzo rzadko: nietypowo niska liczba białych krwinek i płytek krwi, podwyższone stężenie potasu i
podwyższona aktywność enzymów wątrobowych we krwi, depresja, zaburzenia snu, nietypowe sny,
parestezje (uczucie mrowienia), drżenia (rytmiczne, mimowolne ruchy), bóle głowy, zaburzenia
smaku, zapalenie jamy ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej), zapalenie trzustki, zapalenie
wątroby, zawroty głowy (uczucie wirowania), szumy uszne (uczucie dzwonienia, brzęczenia i
słyszenia innych dźwięków bez zewnętrznej przyczyny), plamica (znaczna liczba małych krwawień w
skórze), wyprysk, obrzęk (obrzęk nóg, ramion lub twarzy), skurcze mięśni nóg, zaburzenia czynności
nerek, niewydolność nerek, kołatanie serca (nieprzyjemne uczucie nieregularnego i (lub) silnego bicia
serca), zapalenie naczyń (zapalenie naczyń krwionośnych), zmęczenie, nagłe zaczerwienienie twarzy,
uderzenia gorąca, trudności z oddychaniem (skurcz oskrzeli), zwiększenie masy ciała, perforacja jelita,
zaostrzenie chorób zapalnych układu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego).
W pojedynczych przypadkach w czasie ospy wietrznej obserwowano ciężkie zakażenia skóry.
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.