e-Poradnia

Astma

Co to jest astma?

Astma jest przewlekłą chorobą układu oddechowego i zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Związana jest z procesem zapalnym, który toczy się w drogach oddechowych i powoduje m.in. skurcz mięśniówki oskrzeli i wzmożone wydzielanie śluzu.Astma może być spowodowana także przez drażniące drogi oddechowe czynniki alergiczne np. zimne i suche powietrze, dym papierosowy, smog czy spaliny samochodowe lub inne zanieczyszczenia skumulowane w powietrzu. Długotrwały kontakt z pyłami drewna lub zbóż, formaldehydem czy lateksem jest czynnikiem ryzyka astmy zawodowej, najbardziej narażeni na zachorowanie są m.in. pracownicy zakładów chemicznych czy tartaków, piekarze, fryzjerzy. Niealergiczna astma częściej pojawia się w wieku dorosłym, ma zazwyczaj postępujący charakter, gorzej reaguje też na wziewne leki sterydowe.Astma – objawy

Do objawów astmy zaliczamy: świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, kaszel Nasilenie objawów astmy jest zależne od stopnia rozwoju choroby, a więc stopnia ograniczenia przepływu powietrza podczas wydechu. Astma łagodna – w jej przebiegu występują zaostrzenia mniej niż 2 razy w miesiącu, natomiast astma o ciężkim przebiegu może prowadzić nawet do hospitalizacji.


Czy astma jest uleczalna?

Astmy nie da się wyleczyć. Natomiast skutecznie leczona i kontrolowana astma może nie dawać żadnych objawów lub minimalne objawy, które nie wpływają znacząco na komfort życia chorego. Zdarza się, że astma oskrzelowa u dzieci w wieku dojrzewania nagle zanika. Najczęściej można mówić wtedy o remisji, jednak istnieje możliwość powrotu choroby w późniejszym wieku.Prawidłowo leczona astma zazwyczaj przebiega stabilnie przez tygodnie lub miesiące, zdarzają się ataki, które wymagają przyjęcia leków doraźnych, jednak nie utrudniają one funkcjonowania. Niekiedy zdarza się jednak zaostrzenie astmy – pogorszenie funkcji układu oddechowego i nasilenie się objawów, które wymagają zmiany leczenia farmakologicznego. Do czynników ryzyka wystąpienia zaostrzenia należą: odstawienie sterydów wziewnych, brak kontroli astmy, stałe narażenie na czynniki drażniące, nieprawidłowe parametry oddechowe w spirometrii, zaostrzenie w ciągu ostatniego roku, ciąża, współwystępowanie chorób tj. otyłość, alergiczny nieżyt nosa i zatok, alergie pokarmowe, refluks żołądkowo-przełykowy, obturacyjny bezdech senny, pobyt lub oddziale intensywnej terapii lub intubacja z powodu astmy.