Zaburzenia lękowe

Andepin


Opis:

Andepin zawiera fluoksetynę, która jest lekiem przeciwdepresyjnym. Mechanizm działaniafluoksetyny polega na hamowaniu zwrotnego wychwytu serotoniny przez neurony ośrodkowegoukładu nerwowego.


Skład i dostępność:

Substancje czynne: Fluoxetinum
Dostępność na rynku: Andepin, 20 mg, kapsułki twarde


Andepin – stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem. Po podaniu doustnym fluoksetyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Największestężenie w osoczu krwi fluoksetyna osiąga w 6 do 8 godzin po podaniu pojedynczej dawki doustnej.W organizmie ulega metabolizmowi, przy czym jednym z czynnych metabolitów jest pochodnademetylowa – norfluoksetyna.Działanie fluoksetyny występuje zwykle po paru tygodniach stosowania leku.Stężenie terapeutyczne leku utrzymuje się przez kilka tygodni po zakończeniu kuracji.


Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Andepin – nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Zaobserwowano, że fluoksetyna może spowodować zwiększenie stężenia we krwi niektórych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak: karbamazepina, haloperydol, klozapina, diazepam, alprazolam, lit, fenytoina oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Odnotowano nasilenie działania fluoksetyny w przypadku jednoczesnego podania tryptofanu. Stosowanie leków takich jak: flekainid lub enkainid (leki stosowane w chorobach serca), winblastyna, karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe) i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, dezypramina i amitryptylina) jednocześnie z fluoksetyną lub do piątego tygodnia po jej odstawieniu, może wymagać zmniejszenia dawki tych leków.


Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


Możliwe skutki uboczne stosowania – Andepin

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem. – gdy pojawi się wysypka lub wystąpią reakcje alergiczne w postaci świądu, obrzęku warg lub języka, świszczącego oddechu albo duszności, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem; – jeśli pojawi się niepokój psychoruchowy i uczucie niemożności usiedzenia lub ustania w miejscu (mogą to być objawy akatyzji) zwiększenie dawki leku Andepin może pogorszyć stan zdrowia. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem; – jeśli wystąpi zaczerwienie skóry, a następnie pojawią się pęcherze i skóra zacznie się łuszczyć, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Zjawisko to występuje bardzo rzadko. U niektórych pacjentów wystąpiło: – kilka objawów jednocześnie (tzw. zespół serotoninowy), w tym niewyjaśniona gorączka z przyspieszeniem częstości oddechów lub akcji serca, nadmierne pocenie się, sztywność lub drżenie mięśni, dezorientacja, skrajne pobudzenie lub senność (rzadko); – uczucie osłabienia, senność lub dezorientacja – głównie u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów (w podeszłym wieku) stosujących leki moczopędne; – przedłużona i bolesna erekcja; – drażliwość i skrajne pobudzenie Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.